Từ khóa: apple thu hồi iPhone

iPhone 12 và iPhone 12 Pro tiếp tục bị Apple thu hồi – Tin Công Nghệ

iPhone 12 và iPhone 12 Pro tiếp tục bị Apple thu hồi  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 12 và iPhone 12 Pro tiếp tục bị Apple thu hồi – Tin Công Nghệ iPhone 12 và iPhone 12 Pro tiếp tục bị thu hồi ở Mỹ sau 5 tháng thông báo thu hồi do vấn đề âm thanh, Apple tiếp tục triển khai khắc phục vấn đề này