Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia – Tin Công Nghệ Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng, trình Chính phủ phát hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Thủ tướng: 'Cần xử lý khó khăn, thách thức Việt Nam bằng đổi mới sáng tạo'
Dữ liệu là tài nguyên để phát triển kinh tế Việt Nam
Đầu tư cho khởi nghiệp tại Việt Nam đã vượt mốc 1,3 tỷ USD

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phát hành Kế hoạch tiến hành thực hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ kiểm duyệt Đề án phát triển phải trả cấm dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiến hành đồng bộ, có hữu hiệu các biện pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của NHNN theo Đề án phát triển phải trả không dùng tiền mặt tại Việt Nam thời kì 2021-2025. Kế hoạch này cũng định vị nhiệm vụ cụ thể, thời hạn kết thúc và trách nhiệm của các trung tâm thuộc NHNN và ngành ngân hàng.

Theo đó, NHNN sẽ rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến phải trả tại một số văn bản luật hiện hành và nghiên cứu thành lập dự án Luật các hệ thống thanh toán.

NHNN cũng sẽ xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không được dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, đơn vị này sẽ rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về phải trả bằng tiền mặt. Điều này nhằm tăng cường quản lý hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với giao dịch mua, bán gia tài có mức giá trị lớn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia
Việt Nam sẽ thúc đẩy ngày một nhiều hơn việc phải trả cấm dùng tiền mặt. 
 

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong bản kế hoạch là việc NHNN sẽ xây dựng, trình Chính phủ phát hành Nghị định về cơ chế thí nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FinTech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Không chỉ vậy, NHNN sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chủ trương về tiền kỹ thuật số quốc gia. Ngoài ra, công ty này sẽ cho ra đời những chủ trương thích hợp về phí cửa hàng thanh toán cấm dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ phải trả cấm dùng tiền mặt với chi phí hợp lý.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ nâng cấp, phát triển hạ tầng và các đơn vị phải trả hiện đại, phần mềm thành tựu của Cách mạng công nghiệp đợt thứ tư.

NHNN cũng sẽ xúc tiến việc phát triển phải trả cấm dùng tiền mặt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đẩy mạnh phải trả điện tử trong khu vực chính phủ, cửa hàng hành chính công.

Trọng Đạt

Bitcoin, Tiền số, Tiền mã hóa, Tiền ảo, Giá trị của Bitcoin, Có nên đầu tư tiền ảo, Có nên mua tiền ảo

Nội dung Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác