Từ khóa: Nghiên cứu

Việt Nam đầu tư khoa học, công nghệ quá ít để “hóa rồng, hóa hổ” – Tin Công Nghệ

Việt Nam đầu tư khoa học, công nghệ quá ít để “hóa rồng, hóa hổ”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam đầu tư khoa học, công nghệ quá ít để “hóa rồng, hóa hổ” – Tin Công Nghệ Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam còn thấp. Lượng bằng sáng chế của người Việt cũng thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN. Đầu tư cho

Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ – Tin Công Nghệ

Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ – Tin Công Nghệ Đây là sáng chế về “Ăng-ten phân cực dải rộng” với cấu trúc nhỏ gọn, băng thông rộng, đủ xử lý thông tin tốc độ cao. Đây là sáng chế về “Ăng-ten phân cực