Từ khóa: Bằng sáng chế Ăng-ten

Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ – Tin Công Nghệ

Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Công ty công nghệ Việt Nam nhận bằng sáng chế ăng-ten tại Mỹ – Tin Công Nghệ Đây là sáng chế về “Ăng-ten phân cực dải rộng” với cấu trúc nhỏ gọn, băng thông rộng, đủ xử lý thông tin tốc độ cao. Đây là sáng chế về “Ăng-ten phân cực