Từ khóa: Nền tảng công nghệ

Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử – Tin Công Nghệ

Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử – Tin Công Nghệ Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến đang được triển khai tại 9 tỉnh, 26 địa phương

Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ

Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, nền tảng công nghệ, giải pháp công nghệ, nền tảng chống dịch, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Tây Ninh Nền tảng bổ trợ lấy mẫu và

Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước – Tin Công Nghệ

Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đang triển khai đồng bộ cả nước – Tin Công Nghệ Dữ liệu của các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 đã được kết nối, liên thông và tổng hợp về một kho chung do Bộ Y tế và Bộ TT&TT quản

Ba nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc – Tin Công Nghệ

Ba nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ba nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc – Tin Công Nghệ Covid 19, phòng dịch Covid 19, giải pháp công nghệ, nền tảng công nghệ, nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng xét nghiệm, QR Code Bộ TT&TT vừa đề xuất các