Từ khóa: Bộ Y tế

Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch – Tin Công Nghệ

Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thống nhất một mã QR dùng chung cho các ứng dụng, nền tảng công nghệ chống dịch – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, công nghệ chống dịch, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, khai báo y tế, quét mã QR Bộ TT&TT vừa có chỉ dẫn kỹ thuật về

Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử – Tin Công Nghệ

Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhiều tỉnh đang dùng nền tảng quản lý xét nghiệm, người dân được trả kết quả điện tử – Tin Công Nghệ Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến đang được triển khai tại 9 tỉnh, 26 địa phương

Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ

Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nền tảng hỗ trợ quản lý xét nghiệm Covid-19 giúp giảm 50% thời gian lấy mẫu – Tin Công Nghệ Covid 19, dịch Covid 19, nền tảng công nghệ, giải pháp công nghệ, nền tảng chống dịch, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Tây Ninh Nền tảng bổ trợ lấy mẫu và