Từ khóa: big tech

TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông – Tin Công Nghệ

TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông – Tin Công Nghệ Bị châu Âu phạt hàng tỷ USD, nhưng có một thứ khiến Big Tech còn lo sợ hơn thế rất nhiều, đó là TikTok của ByteDance, kẻ khiến cho vị thế của các ôn lớn mạng