Từ khóa: Internet vệ tinh

Amazon bất ngờ tuyển mộ nhóm chuyên gia internet vệ tinh của Facebook – Tin Công Nghệ

Amazon bất ngờ tuyển mộ nhóm chuyên gia internet vệ tinh của Facebook  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Amazon bất ngờ tuyển mộ nhóm chuyên gia internet vệ tinh của Facebook – Tin Công Nghệ Theo thông tin công bố ngày 13/7 của The Information đã được người phát ngôn của cả hai công ty xác nhận, Amazon đã mua lại đội ngũ hơn chục chuyên gia internet vệ