Từ khóa: Chính quyền điện tử

Bình Định triển khai hướng dẫn của Bộ TT&TT về giám sát, điều hành đô thị thông minh – Tin Công Nghệ

Bình Định triển khai hướng dẫn của Bộ TT&TT về giám sát, điều hành đô thị thông minh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bình Định triển khai hướng dẫn của Bộ TT&TT về giám sát, điều hành đô thị thông minh – Tin Công Nghệ Sáng 16/11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) do Tập đoàn FPT phối hợp đầu