Từ khóa: Boeing

Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G – Tin Công Nghệ

Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G – Tin Công Nghệ Boeing và Airbus – hai “ông lớn” của ngành sản xuất máy bay, đề nghị Mỹ hoãn triển khai mạng 5G vì các lý do ảnh hưởng đến an toàn. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC)

NASA và Boeing tiếp tục trì hoãn phóng tàu Starliner – Tin Công Nghệ

NASA và Boeing tiếp tục trì hoãn phóng tàu Starliner  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: NASA và Boeing tiếp tục trì hoãn phóng tàu Starliner – Tin Công Nghệ NASA chắc hẳn đã hy vọng lần phóng thứ hai của tàu Starliner sẽ may mắn hơn lần đầu, tuy nhiên cơ quan này sẽ còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. NASA chắc rằng