Từ khóa: Airbus

Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G – Tin Công Nghệ

Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Boeing và Airbus muốn Mỹ hoãn triển khai mạng 5G – Tin Công Nghệ Boeing và Airbus – hai “ông lớn” của ngành sản xuất máy bay, đề nghị Mỹ hoãn triển khai mạng 5G vì các lý do ảnh hưởng đến an toàn. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC)