Từ khóa: Bảo vệ trẻ em trên mạng

Làm gì để chặn con cái truy cập nội dung khiêu dâm? – Tin Công Nghệ

Làm gì để chặn con cái truy cập nội dung khiêu dâm?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Làm gì để chặn con cái truy cập nội dung khiêu dâm? – Tin Công Nghệ Trẻ vị thành niên tò mò về vấn đề giới tính là bình thường, cha mẹ cần chuẩn bị kiến thức giúp con cái đi đúng hướng trong giai đoạn này. Trẻ vị thành niên

Tổ chức bảo vệ trẻ em trên mạng của Việt Nam được quốc tế vinh danh – Tin Công Nghệ

Tổ chức bảo vệ trẻ em trên mạng của Việt Nam được quốc tế vinh danh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tổ chức bảo vệ trẻ em trên mạng của Việt Nam được quốc tế vinh danh – Tin Công Nghệ CyberKid là tổ chức xã hội đầu tiên tại Việt Nam được lập ra để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng. Tổ chức này ra đời nhờ