Từ khóa: Tân Hoàng Minh

NFT chủ tịch Tân Hoàng Minh được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng – Tin Công Nghệ

NFT chủ tịch Tân Hoàng Minh được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: NFT chủ tịch Tân Hoàng Minh được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng – Tin Công Nghệ Xuất hiện nhiều NFT với hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Những NFT này được rao bán với giá cả trăm triệu, thậm chí