Từ khóa: Mỹ – Trung Quốc

Lý do khiến Mỹ thẳng tay cấm cửa đại gia viễn thông Trung Quốc – Tin Công Nghệ

Lý do khiến Mỹ thẳng tay cấm cửa đại gia viễn thông Trung Quốc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Lý do khiến Mỹ thẳng tay cấm cửa đại gia viễn thông Trung Quốc – Tin Công Nghệ Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của hãng viễn thông Trung Quốc China Telecom tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Ủy ban Truyền