Từ khóa: Mặt trời

Tàu NASA lần đầu tiên trong lịch sử loài người “chạm vào Mặt Trời” – Tin Công Nghệ

Tàu NASA lần đầu tiên trong lịch sử loài người “chạm vào Mặt Trời”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tàu NASA lần đầu tiên trong lịch sử loài người “chạm vào Mặt Trời” – Tin Công Nghệ Tàu thăm dò Mặt Trời Parker của NASA lần đầu tiên trong lịch sử loài người “đã chạm vào Mặt Trời”. Parker đã bay qua lớp ngoài cùng của Mặt trời. Thông báo