Từ khóa: mã độc android

Ứng dụng độc hại có khả năng “moi” tiền trong tài khoản ngân hàng – Tin Công Nghệ

Ứng dụng độc hại có khả năng “moi” tiền trong tài khoản ngân hàng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ứng dụng độc hại có khả năng “moi” tiền trong tài khoản ngân hàng – Tin Công Nghệ Các chuyên gia bảo mật tại Threat Fabric vừa phát hiện ra một loại trojan mới, có khả năng đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử của