Từ khóa: Lugano

Sau El Savador, một thành phố Châu Âu bất ngờ hợp pháp hóa Bitcoin – Tin Công Nghệ

Sau El Savador, một thành phố Châu Âu bất ngờ hợp pháp hóa Bitcoin  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Sau El Savador, một thành phố Châu Âu bất ngờ hợp pháp hóa Bitcoin – Tin Công Nghệ Không chỉ chấp nhận Bitcoin, thành phố Lugano của Thụy Sĩ còn muốn các doanh nghiệp tại đây chấp nhận tiền mã hóa trong các giao dịch hàng ngày. Không chỉ chấp nhận