Từ khóa: lừa đảo tống tiền

Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế đang tấn công khách hàng – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế đang tấn công khách hàng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế đang tấn công khách hàng – Tin Công Nghệ số điện thoại quốc tế, lừa đảo qua điện thoại, spam, SMS, lừa đảo tống tiền, Bộ TT&TT khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi có