Từ khóa: lê quang tự do

“Dân hỏi -Thành phố trả lời”: Khi chính quyền thay đổi phương thức vận hành – Tin Công Nghệ

“Dân hỏi -Thành phố trả lời”: Khi chính quyền thay đổi phương thức vận hành  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: “Dân hỏi -Thành phố trả lời”: Khi chính quyền thay đổi phương thức vận hành – Tin Công Nghệ Với phương thức tiếp cận mới, chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” lan tỏa trên mạng xã hội. Nhờ đó, chính quyền TP.HCM lắng nghe ý kiến người dân