Từ khóa: lao động tự do tại TP.HCM

“Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” đến với người dân TP.HCM – Tin Công Nghệ

“Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” đến với người dân TP.HCM  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” đến với người dân TP.HCM – Tin Công Nghệ bưu chính, Bộ TT&TT, lao động tự do tại TP.HCM, tặng quà thiết yếu cho lao động tự do, Covid-19 Bộ TT&TT sẽ trao các gói quà là lương thực, hàng thiết yếu đến