Từ khóa: cuộc đua 6G

5 cường quốc khởi tranh “cuộc đua” 6G – Tin Công Nghệ

5 cường quốc khởi tranh “cuộc đua” 6G  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 5 cường quốc khởi tranh “cuộc đua” 6G – Tin Công Nghệ Mặc dù 5G vẫn đang trong giai đoạn triển khai nhưng 5 quốc gia dưới đây đã bắt đầu nghiên cứu 6G. Mặc dù 5G vẫn đang nằm ở phía trong giai đoạn tiến hành nhưng 5 quốc gia