Từ khóa: cung cấp và xử lý thông tin báo

Đà Nẵng tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí – Tin Công Nghệ

Đà Nẵng tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Đà Nẵng tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí – Tin Công Nghệ Ngày 1/4, Sở Thông tin và Truyền Thông TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí