Từ khóa: Cục Hình sự liên bang Đức

Truyền thông Đức: Cảnh sát Đức đã mua phần mềm do thám Pegasus – Tin Công Nghệ

Truyền thông Đức: Cảnh sát Đức đã mua phần mềm do thám Pegasus  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Truyền thông Đức: Cảnh sát Đức đã mua phần mềm do thám Pegasus – Tin Công Nghệ Một số nguồn tin từ Quốc hội Đức cho biết Cục Hình sự liên bang Đức "trong một số trường hợp" đã sử dụng phần mềm Pegasus. Hiện chưa rõ liệu các cơ quan