Từ khóa: công ty an ninh mạng NSO

Mỹ đưa công ty phát triển phần mềm Pegasus vào 'danh sách đen' – Tin Công Nghệ

Mỹ đưa công ty phát triển phần mềm Pegasus vào 'danh sách đen'  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mỹ đưa công ty phát triển phần mềm Pegasus vào 'danh sách đen' – Tin Công Nghệ Mỹ đã đưa công ty an ninh mạng NSO của Israel, nhà sản xuất phần mềm Pegasus, vào "danh sách đen" sau khi có những cáo buộc cho rằng phần mềm này được sử