Từ khóa: CMCN 4.0

Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot – Tin Công Nghệ

Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot – Tin Công Nghệ Sử dụng robot đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới như một động lực thúc đẩy sự tăng trưởng mới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp