Từ khóa: chuyến du hành

Elon Musk đã làm ô tô tự lái, tiếp theo là robot tự phẫu thuật để mang lên Sao Hỏa – Tin Công Nghệ

Elon Musk đã làm ô tô tự lái, tiếp theo là robot tự phẫu thuật để mang lên Sao Hỏa  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Elon Musk đã làm ô tô tự lái, tiếp theo là robot tự phẫu thuật để mang lên Sao Hỏa – Tin Công Nghệ Một robot có thể thay thế cả một bệnh viện đa khoa hạng trung. Đây sẽ là thiết bị cần thiết cho các chuyến du hành tới