Từ khóa: chương trình xcheck

Facebook bị điều tra vì dung túng cho tin giả và nội dung độc hại – Tin Công Nghệ

Facebook bị điều tra vì dung túng cho tin giả và nội dung độc hại  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Facebook bị điều tra vì dung túng cho tin giả và nội dung độc hại – Tin Công Nghệ Một nhóm gồm tổng chưởng lý của 14 bang tại Mỹ đang điều tra để tìm hiểu xem liệu có phải Facebook đang "dung túng" cho những tin tức giả mạo và