Từ khóa: cho vay nặng lãi

Cận Tết, tín dụng đen dội “mưa cuộc gọi” vào người thân con nợ – Tin Công Nghệ

Cận Tết, tín dụng đen dội “mưa cuộc gọi” vào người thân con nợ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cận Tết, tín dụng đen dội “mưa cuộc gọi” vào người thân con nợ – Tin Công Nghệ Sau thời gian bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, gần đây các App tín dụng đen cho vay nặng lãi tái “xuất giang hồ” dội “mưa cuộc gọi” vào người