Từ khóa: Cambridge Analytica

Facebook chạm “giới hạn đỏ” trong vấn đề trẻ em sử dụng mạng xã hội – Tin Công Nghệ

Facebook chạm “giới hạn đỏ” trong vấn đề trẻ em sử dụng mạng xã hội  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Facebook chạm “giới hạn đỏ” trong vấn đề trẻ em sử dụng mạng xã hội – Tin Công Nghệ Cựu Giám đốc phụ trách sản phẩm của Facebook cho biết hãng công nghệ này biết rõ các công cụ của mình có nguy cơ làm trầm trọng thêm chứng rối loạn