Từ khóa: cảm biến vân tay dưới màn hình

iPhone 14 mới chưa thể có cảm biến vân tay dưới màn hình – Tin Công Nghệ

iPhone 14 mới chưa thể có cảm biến vân tay dưới màn hình  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: iPhone 14 mới chưa thể có cảm biến vân tay dưới màn hình – Tin Công Nghệ Apple sẽ ra mắt dòng iPhone 14 vào mùa thu tới với nhiều thay đổi trong thiết kế và các tính năng. Nhưng chưa thể có cảm biến vân tay dưới màn hình. Apple