Từ khóa: Cách tra cứu chứng nhận tiêm chủng

Cách tra cứu và lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng trên Zalo – Tin Công Nghệ

Cách tra cứu và lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng trên Zalo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cách tra cứu và lưu mã QR chứng nhận tiêm chủng trên Zalo – Tin Công Nghệ Sau khi tra cứu chứng nhận tiêm chủng, người dân có thể tải chứng nhận dưới dạng mã QR và lưu trữ trên ứng dụng Zalo để tiện cho việc xuất trình khi cần