Từ khóa: Bộ trưởng TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết khối báo chí – Tin Công Nghệ Tin Công Nghệ xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển