Từ khóa: bình luận trên Facebook

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook – Tin Công Nghệ

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook – Tin Công Nghệ Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu