Từ khóa: Bí thư tỉnh Hải Dương

Hải Dương công bố ngày chuyển đổi số, đưa tuổi trẻ vào tuyến đầu xung kích – Tin Công Nghệ

Hải Dương công bố ngày chuyển đổi số, đưa tuổi trẻ vào tuyến đầu xung kích  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hải Dương công bố ngày chuyển đổi số, đưa tuổi trẻ vào tuyến đầu xung kích – Tin Công Nghệ Hải Dương lấy ngày 26/3 hàng năm để làm ngày chuyển đổi số và muốn hiện thực hoá khát vọng phát triển của tỉnh. Hải Dương lấy ngày 26/3 hàng năm