Từ khóa: bất động sản

Dự án META365 nhận 3 triệu USD, phát triển công nghệ số hoá hình ảnh – Tin Công Nghệ

Dự án META365 nhận 3 triệu USD, phát triển công nghệ số hoá hình ảnh  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Dự án META365 nhận 3 triệu USD, phát triển công nghệ số hoá hình ảnh – Tin Công Nghệ Dự án META365 nhận được đầu tư từ 2 quỹ Fibo Capital và Mic Holdings với định hướng trở thành “Trung tâm Giao dịch Bất động sản phi tập trung”, thực hiện