Từ khóa: báo thức

Bí ẩn về thời gian 9 phút tạm hoãn báo thức trên iPhone – Tin Công Nghệ

Bí ẩn về thời gian 9 phút tạm hoãn báo thức trên iPhone  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bí ẩn về thời gian 9 phút tạm hoãn báo thức trên iPhone – Tin Công Nghệ Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khoảng thời gian tạm hoãn báo thức trên những chiếc iPhone lại mà 9 phút, mà không phải 5 phút hay 10 phút? Có lúc nào