Từ khóa: báo chí sách nhiễu

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu – Tin Công Nghệ

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu – Tin Công Nghệ Theo Bộ TT&TT, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên vòi vĩnh cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là trong giai đoạn gần Tết Nguyên đán và những