Từ khóa: bản đồ số Covid-19 TP.HCM

Ứng dụng công nghệ để quà tặng “Tấm lòng mùa dịch” sớm đến với người khó khăn – Tin Công Nghệ

Ứng dụng công nghệ để quà tặng “Tấm lòng mùa dịch” sớm đến với người khó khăn  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ứng dụng công nghệ để quà tặng “Tấm lòng mùa dịch” sớm đến với người khó khăn – Tin Công Nghệ Triển khai trao quà tặng chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”, các doanh nghiệp bưu chính đang dùng bản đồ Covid-19 TP.HCM để tổ chức phương