Từ khóa: APRSAF

Diễn đàn Vũ trụ Châu Á TBD năm tới sẽ diễn ra tại Hà Nội – Tin Công Nghệ

Diễn đàn Vũ trụ Châu Á TBD năm tới sẽ diễn ra tại Hà Nội  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Diễn đàn Vũ trụ Châu Á TBD năm tới sẽ diễn ra tại Hà Nội – Tin Công Nghệ Đây là thông tin được chia sẻ tại lễ bế mạc Diễn đàn các cơ quan Vũ trụ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27 vừa được tổ