Từ khóa: apple sập

Hàng loạt ứng dụng, dịch vụ Apple tê liệt: Nguyên nhân từ đâu? – Tin Công Nghệ

Hàng loạt ứng dụng, dịch vụ Apple tê liệt: Nguyên nhân từ đâu?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hàng loạt ứng dụng, dịch vụ Apple tê liệt: Nguyên nhân từ đâu? – Tin Công Nghệ Apple đã xử lý sự cố tê liệt trên diện rộng, khiến nhiều ứng dụng, dịch vụ như Apple Music, iCloud và App Store không thể truy cập được. Apple đã giải quyết sự