Từ khóa: App chống dịch

Vì sao từ tỉnh ngoài vào Hà Nội không thể khai báo y tế bằng Bluezone? – Tin Công Nghệ

Vì sao từ tỉnh ngoài vào Hà Nội không thể khai báo y tế bằng Bluezone?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Vì sao từ tỉnh ngoài vào Hà Nội không thể khai báo y tế bằng Bluezone? – Tin Công Nghệ Đây là câu hỏi được nhiều người dân đặt ra trong bối cảnh các ứng dụng có chức năng khai báo y tế như NCOVI, Bluezone hay website tokhaiyte.vn đều đã