Từ khóa: an toàn giao thông

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” – Tin Công Nghệ Được Bộ TT&TT phát hành ngày 5/9, bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” gồm 4 mẫu tem là 1 trong 3 bộ tem chủ đề