Từ khóa: AAG

Cáp biển AAE-1 đã khôi phục hoàn toàn, 2 tuyến AAG và APG vẫn gián đoạn dịch vụ – Tin Công Nghệ

Cáp biển AAE-1 đã khôi phục hoàn toàn, 2 tuyến AAG và APG vẫn gián đoạn dịch vụ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cáp biển AAE-1 đã khôi phục hoàn toàn, 2 tuyến AAG và APG vẫn gián đoạn dịch vụ – Tin Công Nghệ đứt cáp, sự cố cáp biển, cáp quang biển, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, AAG, APG, AAE-1, Viettel, VNPT, CMC, FPT, NetNam, Trung tâm Internet Việt Nam