Từ khóa: miễn phí cước nội địa

Australia miễn phí cước nội địa gọi từ bốt điện thoại công cộng – Tin Công Nghệ

Australia miễn phí cước nội địa gọi từ bốt điện thoại công cộng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Australia miễn phí cước nội địa gọi từ bốt điện thoại công cộng – Tin Công Nghệ The Guardian đưa tin, các cuộc điện thoại nội địa và tin nhắn thông thường, được thực hiện từ mạng lưới hơn 15.000 bốt điện thoại trả tiền của nhà cung cấp dịch vụ