Từ khóa: mảng tối Facebook

Hàng trăm triệu người cảm thấy tiêu cực khi dùng Facebook – Tin Công Nghệ

Hàng trăm triệu người cảm thấy tiêu cực khi dùng Facebook  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hàng trăm triệu người cảm thấy tiêu cực khi dùng Facebook – Tin Công Nghệ Nhiều người dùng cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến giấc ngủ, công việc hoặc các mối quan hệ ngoài đời khi dùng Facebook. Nhiều người sử dụng cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến giấc