Từ khóa: lợi nhuận của Facebook

Mỗi người dùng mang về cho Facebook hơn 10 USD doanh thu trong quý 2 – Tin Công Nghệ

Mỗi người dùng mang về cho Facebook hơn 10 USD doanh thu trong quý 2  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mỗi người dùng mang về cho Facebook hơn 10 USD doanh thu trong quý 2 – Tin Công Nghệ Facebook vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021, trong đó công ty thu về 29 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước… Facebook vừa ban bố kết