Từ khóa: Lê Quốc Minh

Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tin Công Nghệ

Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ông Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tin Công Nghệ Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI. Ông Lê Quốc

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tin Công Nghệ

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ông Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tin Công Nghệ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,