Từ khóa: chuyển đổi 2G lên 4G

Mẫu điện thoại “cục gạch” dùng mạng 4G ra mắt – Tin Công Nghệ

Mẫu điện thoại “cục gạch” dùng mạng 4G ra mắt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Mẫu điện thoại “cục gạch” dùng mạng 4G ra mắt – Tin Công Nghệ Những chiếc điện thoại cơ bản, thường được gọi là "cục gạch" sẽ sớm trở thành vô dụng và người dùng cần chuyển đổi sang sử dụng thiết bị di động áp dụng công nghệ 4G. Những chiếc