Từ khóa: chương trình thiện nguyện

Gửi “Thiệp yêu thương” viết tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch TP.HCM – Tin Công Nghệ

Gửi “Thiệp yêu thương” viết tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch TP.HCM  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Gửi “Thiệp yêu thương” viết tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch TP.HCM – Tin Công Nghệ Không chỉ ủng hộ hiện vật, các nhà hảo tâm tham gia chương trình “Trạm hạnh phúc – Chạm yêu thương” còn có thể tự viết “Thiệp yêu thương” để động