Từ khóa: cháy điện thoại

Smartphone mới mua một tuần bất ngờ phát nổ trong túi người dùng – Tin Công Nghệ

Smartphone mới mua một tuần bất ngờ phát nổ trong túi người dùng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Smartphone mới mua một tuần bất ngờ phát nổ trong túi người dùng – Tin Công Nghệ Một chiếc smartphone OnePlus Nord 2 đã bất ngờ phát nổ trong túi của người dùng, chỉ 5 ngày sau khi mua. Một chiếc điện thoại OnePlus Nord 2 đã bất ngờ phát nổ